משפטי

מדיניות פרטיות

עודכן בתאריך: 22 בפברואר 2024
גולש יקר,
מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, סייברסרב אינטרנט ותקשורת בע"מ (להלן: "אטרף", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו על אודות אנשים בנוגע לשימוש באפליקציה ובאתר האינטרנט: https://www.atraf.co.il/ (לרבות תוכניהם והשירותים המוצעים בהם (יחד להלן: "האפליקציה")).

 1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותן של הפרטיות והשקיפות לגביה בפני נושאי המידע. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף במסגרת השימוש האפליקציה ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע האישי ייאסף וישמש במסגרת האפליקציה. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל, כתובת IP ופרטי קשר אחרים.
 2. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי השימוש באפליקציה. כדי להבין טוב יותר את כלל השירותים והתנאים באפליקציה, אתה מתבקש לעיין בתנאי השימוש המפורסמים בכתובת https://www.atraf.co.il/contentpage?pageId=1002. כל המונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות, יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.
 3. הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות. אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי מתבצעת מרצונך החופשי. שימושך באפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הזמינה באפליקציה בעת שימושך, ובין היתר לאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט בה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות במלואה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באפליקציה . אנו שומרים על הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. אם נבצע שינויים מהותיים באופן השימוש במידע שלך, ניידע אותך על כך באמצעות פרסום הודעה על כך באפליקציה ו/או באמצעים אחרים. למען הסר ספק, המשך שימושך באפליקציה לאחר עדכון המדיניות משמעו כי הנך מקבל את המדיניות העדכנית.
 4. פרטיות ילדים. ככלל, האפליקציה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים ואין בכוונתו לאסוף מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 18. אם ייוודע לנו שהמידע שאתה מספק מפר את חוקי הפרטיות החלים או את תנאי השימוש של אטרף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את המידע.. אם אתה מאמין שעשוי להיות לחברה מידע כזה, נא צור עמנו קשר בדוא"ל support@atraf.co.il.
 5. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באפליקציה. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
  1. פרטים אישיים. על מנת להשתמש באפליקציה, תתבקש ליצור חשבון או מנוי (להלן: "חשבון"). אם תיצור חשבון, תידרש למסור לנו מידע מסוים, כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, מספר טלפון, עיר מגורים, כינוי, תאריך לידה, סיסמה לשימוש בחשבונך וכל מידע אחר שתבחר לשתף. כמו כן, ייתכן שנאסוף מידע מסוים בנוגע לשימושך הקבוע בחשבון ו/או לשימוש בשירותים, כגון העדפות משתמש, תחומי עניין והעדפות נוספות. בנוסף, אם תפנה אלינו באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל המוצגת באפליקציה, או בכל אמצעי אחר במסגרת האפליקציה, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.
  2. קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תעבורת הגולשים באתר ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
  3. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת שירותינו, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות דומות אחרות, לצורכי אבטחת מידע, וכן על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ולשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש באתר. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות באתר, שמירת העדפות משתמש ואימות. עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.
  4. נתוני מכשירים ניידים. אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך תפעול האפליקציה והצעת השירותים דרכו. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש באפליקציה, פרטים על אירועים שהתרחשו במכשיר כגון קריסות, פעילות מערכת, הגדרות חומרה, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך ושעה של הבקשה שלך וה- URL המבוקש. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו.
  5. אמצעי תשלום. אנו עשויים להשתמש בכלים, בתוכנות או בשירותים של צדדים שלישיים לצורך רכישת מנוי "אקסטרה" באפליקציה. אנו עושים את מיטב המאמצים להתקשר עם ספקים ראויים אשר ישמרו על המידע שלך בהתאם לדרישותינו ולדרישות הדין, אך בכל מקרה בו תבצע פעולה באפליקציה, אשר כוללת הסתייעות בגורם חיצוני מלבדנו וככל שזהותו ופרטיו מוצגים לך בכל אופן (למשל, באמצעות לוגו בעמוד ביצוע תשלום המתופעל על ידי ספק חיצוני), תהיה כפוף למדיניות הפרטיות של גורם זה ועל אחריותך להתעדכן בה ולוודא כי הנך מסכים לכל בכתוב בה בטרם הנך מבצע פעולה הקשורה בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה ממסירת מידע לגורם שלישי והנך האחראי הבלעדי לכך.
  6. נתוני מיקום. אנו נספק שירותים מבוססי מיקום (להלן: "שירותי מיקום"), שיושפעו מנתוני המיקום הגאוגרפי של המכשיר דרכו תיגש לאפליקציה (להלן, בהתאמה: "המכשיר" ו-נתוני מיקום"). אם תבחר לאפשר גישה לנתוני המיקום במכשיר, הנך מסכים לכך שנאסוף או נקבל את נתוני המיקום של המכשיר. תוכל להשתמש בהגדרות המכשיר על מנת לנטרל את מאפייני שיתוף המיקום.
  7. Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים. האפליקציה עשויה להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באפליקציה, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאתר. אנו משתמשים במידע המתקבל מGoogle Analytics- על מנת לתחזק ולשפר את האפליקציה. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Google Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן באתר, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. כמו כן, האפליקציה עשויה להשתמש בכלי אנליטיקה נוספים, ביניהם Google Vision, שנועד לוודא שהתמונות שהמשתמשים מעלים לאפליקציה אינן מפרות את החוק, את תנאי השירות ואת מדיניות הפרטיות, Google Map, שנועד לקבל את מיקום המשתמש בעת השימוש באפליקציה וכן Google Firebase, שבין היתר מספק דרך מאובטחת וקלה למשתמשים להיכנס לאפליקציה ומאפשר לנו לאחסן ולסנכרן נתונים בזמן אמת בכל מכשירי המשתמשים.
 6. לאילו מטרות אנו אוספים את המידע
  אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:
  1. לצורך רישומך לאפליקציה.
  2. לצורך שימוש באפליקציה.
  3. לצורך יצירת קשר איתך, לרבות כאשר הנך מתעניין בשירותינו, בהצעות שונות מטעמנו, או כאשר אתה מבקש לקבל מידע נוסף.
  4. לצורך שיפור האפליקציה והשירותים שניתנים במסגרתה.
  5. לצורף טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות.
  6. לצורך אבטחת המידע באפליקציה ועמידה בהוראות הדין.
  7. לצורך התגוננות בהליכים משפטיים.
  8. ככל שבחרת להצטרף לרשימת התפוצה, הכוללת קבלת ניוזלטרים, עדכונים והודעות בנוגע לפעילויות שיווקיות (לרבות בשיתוף גורמים נוספים) לכתובת המייל שמסרת לנו, ביכולתך לדרוש את הסרתך מרשימת תפוצה זו בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בניוזלטר אשר יישלח אליך.
  9. לצורך הצעת והתאמת תכנים שיווקיים כמפורט לעיל.
 7. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו. אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:
  1. לנותני שירותים, ושותפים עסקיים אשר מסייעים לנו בתפעולה השוטף של האפליקציה ובעיבוד המידע האישי.
  2. אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של התנאים באפליקציה או כל הסכם אחר עמנו; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר במקרי הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או מי מטעמה, משתמשים או הציבור.
  3. אנו עשויים לשתף מידע אישי עם נותני שירות צד ג' ושותפים, על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.
  4. אם חברתנו תירכש על ידי צד ג' או תתמזג עם חברת צד ג', אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע אישי לאותו צד ג'.
 8. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באפליקציה. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באפליקציה.
 9. אבטחת מידע. האפליקציה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים על מנת להגן על המידע האישי המצוי במערכותינו. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין ביכולתם להעניק בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאפליקציה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.
 10. קישורים למוצרי צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לכם ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, אפליקציות ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותיי צד שלישי. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש.
 11. הסרה. תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות דוא״ל פרסומיות או הודעות דוא״ל אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות לחיצה על קישור הסרה בהתאם לדרישות הדין. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, נוכל לשלוח לך הודעות שירותיות כדוגמת תגובה לבקשת "צרו קשר", בקשת תמיכה, או בקשה מנהלית אחרת שתשלח על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים.
 12. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וכל התקנות שהותקנו מכוח חוק זה. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת support@atraf.co.il.