משפטי

תנאי שימוש

עודכן בתאריך: 28 בפברואר 2024

אנא קרא מסמך זה בעיון לפני התקנה ושימוש באפליקציית המובייל "אטרף" ("האפליקציה").

 

 1. הסכמה לתנאי השימוש באפליקציה. הנך מאשר ומסכים כי התקנה ושימוש באפליקציה בבעלותה של סייברסרב אינטרנט ותקשורת בע"מ ("אטרף", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), הינם בכפוף לתנאי השימוש אלו המהווים הסכם משפטי מחייב, וכי תנאים אלו מובנים ומקובלים עליך ("תנאי השימוש"). אם אינך מסכים להוראות תנאי השימוש, אל תתקין את האפליקציה ואל תשתמש בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו חוקי הגנת הצרכן או כל חוק או תקנה מקומיים אחרים החלים עליך מעניקים לך זכויות סטטוטוריות שאינן מפורטות בתנאי השימוש, תנאי השימוש יגבילו רק את הזכויות האלו לפי המידה המרבית המותרת על פי חוקים או תקנות אלו.
 2. השירותים. האפליקציה משמשת כפלטפורמת היכרויות בישראל ובעולם, בין אם השירותים ניתנים ללא תשלום ("השירותים החינמיים") ובין אם בתשלום ("שירותים בתשלום") (ביחד, "השירותים").
 3. שירותים חינמיים. אנו מאפשרים חופשי וחינמי בפונקציות מסוימות באפליקציה, עם הגבלות שימוש מסוימות, אשר עשויות להשתנות מעת לעת.
 4. שירותים בתשלום. אנו עשויים להציע מנוי אופציונלי המספק תכונות "פרימיום" נוספות שאינן זמינות למשתמשים בשירותים החינמיים המאפשר שימוש באפליקציה ללא הגבלה. ניתן לרכוש את המנוי ישירות מחנויות האפליקציות השונות בעלות המבוססת על תקופת חידוש המנוי שנבחרה (חודש, שלושה חודשים, חצי שנה וכדומה). עלות השירותים בתשלום עשויה להשתנות מעת לעת. שים לב כי החיוב נעשה ישירות על ידי חנויות האפליקציות השונות, וכי ביכולתך לשנות או לבטל את חידוש המנוי בכל עת דרך דף המנוי בחנות האפליקציות. אין לנו גישה לתהליך החיוב והתשלום ואין ביכולתנו לשנות, לבטל או להשפיע בדרך אחרת על תהליך התשלום והחיוב. אתה אחראי באופן מלא ועצמאי לכל רכישה, שינוי או ביטול תוכנית מנוי לשירותים בתשלום.
 5. הגבלת גיל. אתה מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לבטל לך את המינוי ללא הודעה מוקדמת אם נגלה או נחשוד כי טרם מלאו לך 18 שנים.
 6. תכנים בעלי אופן מיני. אתה מצהיר שאתה מודע לכך שחלק מהתכנים המתפרסמים באפליקציה, לרבות תוכן, תמונות וסרטונים, עלולים להיות בוטים או בעלי אופי מיני ("התוכן"). אתה מצהיר כי תוכן זה אינו פוגע בך בשום צורך, והאחריות לשימוש ולצפייה בתוכן זה חלה עליך בלבד.
 7. רישיון. בכפוף לתנאי השימוש, אנו מעניקים לך בזאת רישיון שימוש מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות המחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, ("הרישיון") להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה בטלפון הנייד, בטאבלט, או בכל פלטפורמה אחרת (כל אחת, "הפלטפורמה") בהתאם לתנאי השימוש ולחוק החל.
 8. התחייבויות המשתמש. אתה מתחייב בזאת שלא לבצע את הפעולות הבאות: (א) התחזות לכל אדם ו/או ישות; (ב) שימוש בתכנים בעלי אופי מאיים, גזעני או בוטה העלול לפגוע ברשות הרבים; (ג) העלאה או פרסום של תוכן המהווה או עלול להוות לשון הרע על אדם, פגיעה בפרטיות (לרבות זכויות פרטיות של צדדים שלישיים), התייחסות למצבו הבריאותי של אדם, התחזות, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני, הפרת זכויות חוזיות או כל הפרה של זכות חוקית אחרת; (ד) העלאה או פרסום של תוכן מיני מגונה, פוגעני, פורנוגרפי או אלים; (ה) פרסום הערות פוגעניות כלפי משתמשים אחרים; (ו) העלאת תוכן לא חוקי לאפליקציה, או תוכן המעודד או מסייע בביצוע עבירה פלילית בהתאם לחוקים החלים עליך; (ז) פרסום, הצעה או דרישה של שירותי מין בתשלום, לרבות שירותי ליווי ותמיכה בגלוי או באופן שניתן להבין ממנו כי מדובר בהצעה למין בתשלום; (ח) העלאה או פרסום של כל תוכן הנוגע לקטינים, לרבות תמונות, או תוכן שעשוי לזהות אותם או שניתן לקשרו עם קטינים; (ט) או שימוש בשירותים או במידע על מיקומם של משתמשים אחרים על מנת להטריד, לעקוב, להכפיש, להונות, לאיים על משתמשים, לרבות איסוף מידע אישי על אודותיהם. כל הפרה של הנחיות אלו על ידך עלולה לגרום לחסימת חשבון המשתמש שלך ולהפסקת גישתך לאפליקציה.
 9. הגבלת הרישיון. אתה מתחייב בזאת שלא תבצע או תתיר לכל צד ג': (א) להעניק רישיון משנה, להפיץ מחדש, למכור, להחכיר, להשאיל או לשכור את האפליקציה; (ב) לשתף את חשבון המשתמש שלך עם אנשים נוספים; (ג) לפרק, לבצע הנדסה לאחור, לבטל קומפילציה, לפענח או לנסות לגזור את קוד המקור של האפליקציה; (ד) להעתיק, לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה או כל חלק ממנה; (ה) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה או תכונות המונעות ו/או מגבילה שימוש או העתקה של כל תוכן או האוכפות הגבלות על השימוש באפליקציה; (ו) להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעה קניינית או זיהוי, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות אחרות, הכלולות או מוצגות באפליקציה או באמצעותה; (ז) להשתמש בכל מערכות התקשורת המסופקות על ידי האפליקציה כדי לשלוח תקשורת מסחרית לא מורשית או בלתי רצויה; (ח) להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר של אטרף ללא הסכמתנו מראש ובכתב; (ט) ולהשתמש באפליקציה כדי להפר את כל החוקים, הכללים או התקנות החלים, או לכל מטרה בלתי חוקית, מזיקה, לא אחראית או בלתי הולמת, או בכל דרך המפרה את תנאי השימוש.
 10. חשבון משתמש. על מנת להשתמש באפליקציה, עליך ליצור חשבון משתמש ("חשבון המשתמש"). אם אתה יוצר חשבון משתמש, עליך לספק מידע מסוים על עצמך (למשל, מספר טלפון סלולרי, עיר מגורים, כינוי, תאריך לידה, גובה וכדומה). איננו יכולים להבטיח, ואיננו נושאים באחריות לאימות המידע שסופק על ידי המשתמשים בשירותינו ולרמת הדיוק של מידע זה. אתה האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבון שלך. עליך להודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך.
 11. הגבלת חשבון משתמש. אנו יכולים להשבית את חשבונך באופן מיידי כדי להגן על האפליקציה או על השירותים שלנו, אם אתה יוצר עבורנו סיכון או חשיפה משפטית, מפר את תנאי השימוש, מפר זכויות של משתמשים אחרים, אם אנו חושדים לשימוש לרעה על ידך באפליקציה, בתוכן או בשירותים. אם אתה סבור שחשבונך נסגר בטעות, או שתרצה להשבית או למחוק לצמיתות את חשבונך, אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל support@atraf.co.il. אם מנוי בתשלום נחסם משימוש באפליקציה עקב הפרת תנאי השימוש, התשלום עבור המנוי לא יוחזר. מכיוון שכל התשלומים מטופלים על ידי חנויות האפליקציות, אין באפשרותנו לבטל באופן עצמאי מנוי בתשלום – ובאחריות המנוי בתשלום לבטל את המנוי דרך חנות האפליקציות עם חסימתו כדי למנוע הפסדים כספיים. החברה אינה אחראית לכל נזק כספי או אחר שייגרם למשתמש אם לא יבטל את המנוי ישירות דרך חנות האפליקציות.
 12. שימוש באפליקציה.
  1. אתה מסכים בזאת שהשימוש שלך בשירותים הוא על אחריותך בלבד ושלא תשתמש בשירותים כדי להפר כל חוק, תקנה, מדיניות, או הוראות החלים כמפורט בתנאי השימוש, וכן לא תעודד או תאפשר לכל אדם אחר לעשות זאת.
  2. אין לנו שליטה בהתנהלות של משתמשינו ובתוכן שהם מעלים. אתה האחראי הבלעדי לשימוש שלך באפליקציה ולאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים. אנו לא מציגים כל מצג או התחייבות באשר להתנהגות, זהות, כוונות, לגיטימיות או אמיתות של משתמשים כלשהם.
  3. על מנת לשמור על מרחב בטוח וחווית גלישה חיובית, אנו מציעים להימנע ממסירת פרטים אישיים או כל מידע מזהה לאנשים שאינכם מכירים, להימנע משליחת תמונות מיניות, להימנע משליחת חשבון בנק או פרטי אמצעי תשלום, וכן להימנע משיחות לא נעימות או מטרידות.
  4. נכון להיום, איננו מבצעים בדיקות רקע על המשתמשים שלנו, ואין אנו מנסים לאמת את המידע המסופק על ידי המשתמשים לגבי יצירת החשבון.
  5. אם יש לך מחלוקת עם צד שלישי כלשהו הנוגע לשימוש שלך בשירותים, אתה משחרר אותנו בזאת (וכן את נושאי המשרה שלנו, הדירקטורים, הסוכנים, החברות הבנות, המיזמים המשותפים והעובדים שלנו) מכל תביעות, דרישות, ונזקים (ממשיים ותוצאתיים) מכל סוג, ידועים ולא ידועים, חשודים ובלתי חשודים, נחשפים ובלתי נחשפים, הנובעים או קשורים בכל דרך למחלוקות כאמור.
  6. בכל מקרה, אם נהיה מודעים לשימוש בלתי חוקי או אסור בשירותים או בהתנהגות שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדווח על כך לרשויות הרלוונטיות.
 13. נתוני מיקום. תכונות מסוימות של האפליקציה עשויות לאסוף או להיות תלויות בנתונים הקשורים למיקום הגיאוגרפי שלך ("נתוני מיקום"). אם ברצונך להשתמש בתכונות אלה, אתה מסכים לספק או להנגיש לנו את נתוני המיקום שלך. אנו נשתמש בנתוני המיקום בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מספק או מנגיש נתוני מיקום כאלה, ייתכן שהתכונות יהיו מוגבלות או לא יפעלו.
 14. קניין רוחני.
  1. הבעלות על האפליקציה, ועל כל התכנים המופיעים בה הינה בבעלותה הבלעדית של אטרף. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי השימוש במפורש. "זכויות קניין רוחני" פירושן כל הזכויות והאינטרסים בכל סוד מסחרי, פטנט, זכויות יוצרים, סימני שירות, סימני מסחר, ידע או זכויות קניין רוחני דומות, וכן כל זכויות מוסריות, זכויות פרטיות, פרסום וזכויות דומות מכל סוג על פי החוקים או התקנות של כל רשות ממשלתית, רגולטורית או שיפוטית, בין אם זרה ובין אם מקומית.
  2. התוכן באפליקציה, לרבות, הטקסט, המידע, המסמכים, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, התכונות האינטראקטיביות והשירותים, סימני המסחר, סימני השירות והלוגו הכלולים בהם, הם רכושם של אטרף ומעניקי הרישיונות שלה ועשויים להיות מוגנים על פי חוקים ואמנות אחרים של זכויות יוצרים או קניין רוחני.
  3. התוכן באפליקציה מסופק לך "כמות שהוא" (AS IS) לשימושך האישי בלבד ואין לעשות בו שימוש, העתקה, הפצה, שידור, שידור, תצוגה, מכירה, רישיון, ביטול הידור או שימוש אחר לכל מטרה אחרת שהיא. ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אם אתה מוריד או מדפיס עותק מהתוכן, עליך לשמור על כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות הכלולות בו.
 15. מקורות ותוכן של צדדים שלישיים.
  1. האפליקציה מאפשרת לך להציג, לגשת, לקשר ולהשתמש בתוכן ממקורות צד שלישי (מוגדר להלן) שאינם בבעלותנו או בשליטתנו ("תוכן צד שלישי"). האפליקציה עשויה גם לאפשר לך לתקשר עם מקורות צד שלישי. "מקור של צד שלישי" פירושו: אתרים ושירותים של צד שלישי, השותפים והלקוחות שלנו; וכן יצרן הפלטפורמה ומערכת ההפעלה.
  2. אנחנו לא קשורים ואין לנו שליטה על מקורות צד שלישי כלשהם. איננו נושאים באחריות כלשהי לתוכן, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, לפעולות או לפרקטיקות של מקורות צד שלישי כלשהם. אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל מקור צד שלישי שאתה מתקשר איתו לפני שאתה עוסק בפעילות כזו.
  3. איננו אחראים, ואנו מתנערים במפורש מכל אחריות לגבי הדיוק, ההתאמה, התועלת, הבטיחות או זכויות הקניין הרוחני של כל תוכן של צד שלישי, או הקשור אליו.
  4. אתה האחראי הבלעדי לאינטראקציה שלך עם מקור צד שלישי. אתה מסכים לוותר, ומוותר בזאת, על כל זכויות או סעדים משפטיים או שוויוניים שיש לך כלפי אטרף, ובמידה המקסימלית המותרת בחוק, פוטרת את אטרף מכל אחריות, הנובעת מהשימוש והאינטראקציה שלך עם כל שלישי. תוכן של צדדים ומהאינטראקציה שלך עם כל מקור של צד שלישי. אם יש לך שאלה או תלונה לגבי מקור צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי, אתה מסכים לפנות ישירות למקור הצד השלישי.
  5. תוכנת קוד פתוח של צד שלישי. חלקים מהאפליקציה עשויים לכלול תוכנת קוד פתוח של צד שלישי הכפופות לתנאים והגבלות של צד שלישי ("תנאים של צד שלישי"). רשימה של כל תוכנת קוד פתוח של צד שלישי ותנאי צד שלישי קשורים זמינה לפי בקשה מתמיכת הלקוחות. אם יש סתירה בין תנאי צד שלישי כלשהם לבין תנאי הסכם זה, אזי תנאי הצד השלישי יגברו אך ורק בקשר לתוכנת הקוד הפתוח של צד שלישי הקשורה. על אף כל דבר אחר בהסכם זה, אטרף אינה נותנת אחריות או שיפוי להלן ביחס לתוכנת קוד פתוח של צד שלישי.
  6. אנו נשתמש בכל מידע אישי שאנו עשויים לאסוף או להשיג בקשר עם האפליקציה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק, על ידי שימוש באפליקציה אתה מסכים שנוכל לעשות זאת. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך בצורה מצטברת למטרות פנימיות (למשל, הבטחת איכות). אתה מודע לכך שאינך מחויב על פי חוק לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שהשימוש באפליקציה ומסירת מידע אישי בקשר אליה נעשה מרצונך החופשי. אנא שים לב גם שמידע אישי מסוים ומידע אחר המסופק על ידך בקשר עם השימוש שלך באפליקציה עשויים להיות מאוחסנים במכשיר הנייד, טאבלט או המחשב הנייד שלך (גם אם לא נאסוף מידע זה) ("מכשיר קצה"). אתה האחראי הבלעדי לשמירה על אבטחת מכשיר קצה מפני גישה לא מורשית.
 16. היעדר מצגים.
  1. אנו מספקים את האפליקציה כמות שהיא (IS AS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILBLE).
  2. איננו מתחייבים לכך שהשימוש באפליקציה יהיה בלתי נתון להפרעות ו/או יהיה חסין מפני וירוסים, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באפליקציה יתוקן.
  3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מעת לעת את המבנה, המראה והשירותים שהאפליקציה מציעה, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם.
  4. איננו אחראים לכל פגיעה אישית או נזק אחר שעלול להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, מכל שימוש או שימוש לרעה באפליקציה.
 17. הגבלת אחריות.
  1. במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, בשום נסיבות לא נישא באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, מקרי, עונשי או תוצאתי, או לכל אובדן נתונים, הכנסה, תעסוקה ומוניטין, אשר נובע מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש באפליקציה, גם אם הודיעו לנו על אפשרות כזו.
  2. בכל מקרה ובהתאם לחוק, החבות הכוללת שלנו בגין כל הנזקים וההפסדים הנובעים תחת תנאי השימוש או בקשר עם תנאי השימוש, או הנובעות מהשימוש או מחוסר השימוש שלך באפליקציה, לא תעלה על הסכום אותו אתה משלם לנו בפועל עבור השימוש באפליקציה.
  3. שיפוי. אתה מסכים לשפות אותנו, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלנו בהתאמה, בגין כל תביעה, נזק, התחייבות, הפסדים, עלויות והוצאות (כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מהשימוש שלך באפליקציה או חוסר יכולתך להשתמש בה, הפרה של הסכם זה; וכן הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות כל זכות יוצרים, קניין או זכות פרטיות. מבלי לגרוע מהתחייבויותיך לפי סעיף זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים בכל התחייבות, לקבל על עצמו את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל עניין הכפוף לשיפוי על ידך אם תבחר לא להגן או ליישב אותו. אתה מסכים לא להסדיר שום עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל תחילה את אישורנו המפורש.
 18. תוקף. הסכם זה תקף עד לסיומו על ידינו או על ידי סיום שימושך באפליקציה. סעיפי תנאי השימוש הנוגעים לזכויות קניין רוחני, פרטיות, היעדר מצגים, הגבלת אחריות ושיפוי יישארו בתוקפם גם לאחר סיום תוקפם של תנאי השימוש.
 19. תנאי השימוש של אפל.
  1. ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות App-Store.
  2. מבלי לגרוע מסעיפי הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (א) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין אטרף, ולא עםInc.  Apple ("אפל"); (ב) אטרף, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (ג) אטרף הינה האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (ד) על אפל לא חלה כל אחריות ו/או חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על אטרף כספק של האפליקציה; (ה) אתה מאשר כי אטרף ולא אפל תהיה אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו - (2) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; (ו) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני; (ז) אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (ח) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (ט) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעיל את iOS.
  3. אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו - (ב) אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.
   בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ולדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/.
 20. הדין החל. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.