English
תנאי שימוש

[תאריך עדכון: 31.12.18]

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
גלישה באתר, באפליקציה או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בהם, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר או באפליקציה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר או באפליקציה.
אטרף שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

1. הגבלת גיל
א. הנך מצהיר כי הנך בוגר בן 18 שנים ומעלה, וכי ידוע לך שחלק מהתכנים המפורסמים באתר עלולים לכלול שפה בוטה, תוכן ותמונות בעלות אופי מיני. הנך מסכים בזאת כי תוכן מסוג זה אינו פוגע בך בשום דרך, צורה ואופן, והאחריות לשימוש וצפיה בחומרים באתר חלים עליך בלבד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לבטל את המנוי ללא התראה במידה ותגלה או תחשוד כי בעל המנוי מתחת לגיל 18.

2. הרשמה
א. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.
ב. באחריות המנוי לדווח אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמה ללא אישור. אטרף לא ישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי, בשם משתמש או סיסמת המנוי.
ג. מסיבות של פרטיות הגולשים הנהלת האתר לא תוכל לשלוח את פרטי הכניסה לפרופיל שלך באתר שלא באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המשוייכת לפרופיל. אם אבדה הגישה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, עליך לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני לכתובת פעילה אחרת (בקישור "עדכון פרופיל").

3. כללי שימוש
א. מובהר בזאת כי על הגולש יחולו האיסורים הבאים:
1. אין לעשות שימוש בתכנים בעלי אופי מאיים, גזעני או בוטה שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
2. אין להעלות או לפרסם תכנים העלולים להוות או המהווים הוצאת לשון הרע על אדם, פגיעה בפרטיותו או חדירה אליה, התייחסות למצבו הבריאותי של אדם, הטעיה, התחזות, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני, פגיעה בזכויות חוזיות או הפרה אחרת של כל דין.
3. אין להעיר הערות פוגעניות על או כלפי משתמשים אחרים.
4. אין להציף את חדרי השיחה ואיזורי התגובות בהודעות חוזרות שפוגעות באפשרות לנהל דיון תקין באיזורים אלה.
5. אין להעלות לאתר חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, או מסייע בביצוע, או מדריך לביצוע עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל.
6. אין  לפרסם, להציע או לדרוש שירותי מין בתשלום לרבות ליווי או תמיכה באופן גלוי או באופן שניתן יהיה להבין ממנו כי מדובר בהצעת מין בתשלום.
7. אין לכלול באתר כל חומר הנוגע לקטינים (לרבות תמונות) או העלול לזהות אותם או לאפשר דרך התקשרות עמם.
8. אין להתחזות לאדם או משתמש אחר, לפרסם פרטים אישיים על אדם לרבות פרסום שם אמיתי, מספר טלפון, כתובת או כל פרט אחר שיסייע בזיהויו.
9. אין להיכנס, או לנסות להיכנס לחשבונות של משתמשים אחרים, לחדור או לנסות לעקוף את מנגנוני האבטחה של האתר.
10. אין להשתמש בשירותים או במידע אודות המיקום של משתמשים אחרים על מנת להטריד, לעקוב, להשמיץ, להונות או לאיים על משתמשים לרבות איסוף או אחסון מידע אישי עליהם.
11. אין לבצע כל פרסום מסחרי באתר שלא באמצעות "מנוי פרסומי" באתר או באמצעות באנרים שהוצבו באתר על ידי הנהלת האתר.
12. אין לבצע קישורים מהאתר אל אתרים חיצוניים ללא קבלת אישור לכך מהנהלת האתר.
13. אין להפיץ את החומרים שבאתר לרבות פרופילים של משתמשים בכל אמצעי אינטרנטי או מודפס ללא קבלת אישור לכך מהנהלת האתר.
14. אין לחדור לחומר ו/או קבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים (התשנ"ה 1995).
15. אין לפרסם חומר העלול להוות הטעיה צרכנית כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן (תשמ"א 1981).
ב. הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות הפסד כספי, אובדן מידע, הטרדות, פגיעה כתוצאה מהתכנים, וכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהתנהגות הגולשים בו.

4. תכני גולשים
א. כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר או תוכן שגולש מעלה לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים (״חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007״).
ב. הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. כאמור בתקנון זה, לאטרף הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתר, תחול בין אם אטרף ניצל את זכותה ובין אם לאו.
כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
למען הסר ספק ובנוסף לכל המפורט בתקנון האתר, מובהר כי לאטרף אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע באתר על ידי צד שלישי, לרבות לתוכנו, לדיוק האמור בו ולהשלכותיו.
במידה שתפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחו של אטרף להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
ג. הנך מאשר כי כל חומר אשר תפרסם באתר, למעט הודעות פרטיות ותמונות שסווגו כ"תמונה פרטית", בין אם באזור ציבורי באתר, בין אם בדף הפרופיל שלך, ובין אם בכל מקום גלוי אחר באתר, יהיה בבעלות האתר ואתה נותן בזה לאטרף ללא תמורה הרשאה בלתי חוזרת לבצע כל פעולה בחומר לרבות פרסומו, שינויו, הסתרתו, מכירתו, הצגתו ברבים בכל דרך שהיא, הפצתו והעברתו לאחרים בכל דרך אחרת בין אם בתמורה אשר תשולם לאטרף ובין אם לאו.
ד. הנך מאשר כי כל התמונות אשר תפרסם באתר הינם שלך ובבעלותך. כמו כן, אין להעלות תמונות בעלות אופי מיני באפליקציה.


5. זכויות יוצרים

א. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באטרף לרבות בעיצוב אתר אטרף ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו- הינן של אטרף בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי. כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אטרף בכתב ומראש. שמו של אטרף, שם המתחם (Domain name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באטרף הינם קניינו של אטרף בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת אטרף בכתב ומראש.


6. הפרת חוזה / הפסקת פעילות
א. אטרף רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים באטרף, למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים, לדרוש אימות תכנים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. אטרף יעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באטרף , במשתמשיו, באטרף או במי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אטרף על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
אטרף רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים באטרף, ללא תשלום ו/או עם תשלום, כולם או מקצתם.
ב. צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע כדי להפוך את חוויית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, אתה מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, בלתי צנועה, בעלת אופי מיני, מאיימת או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאויים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את חברותך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.


7. פרטיות

א. פרטיות הגולשים באתר מאוד חשובה לנו ואנו משקיעים מאמצים רבים בשמירה עליה. 
ב. לצורך התאמת תכני האתר אלייך, אנחנו עושים שימוש בעוגיות. פרטים מלאים על מדיניות השימוש בעוגיות ניתן למצוא בקישור הזה.
ג. אתר אטרף מחויב להוראות כל דין. במקרה שתפר את תנאי השימוש באטרף, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה אטרף רשאי למסור את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לאטרף למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.


8. מיקום גיאוגרפי

א. אטרף מספק שירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיוב’, התלויים, מבוססים או נסמכים על מידע ופרטי מיקום גיאוגרפי (“שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי“) שנגזרים ממיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד ממנו נעשה שימוש באתר, בשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיוב’ של אטרף (“מיקום גיאוגרפי“). ככל שתסכים שייעשה שימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, הינך מסכים שנקבל שייאסף, יתקבל או יישמר מידע לגבי המיקום הגיאוגרפי שלך או של המכשיר הנייד ממנו נעשה השימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי. ככל שלא תסכים ותאשר לעשות שימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, יתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל השירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיוב’ שמציע אטרף ללקוחותיו. הרשמתך לאתר מהווה הסכמה מצידך לאיסוף, שימוש, שמירה והעברת מידע לגבי מיקום גיאוגרפי וקבלת שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, אלא אם כן תתאים את ההגדרות או תנטרל את היישום של איסוף, שימוש והעברת המיקום הגיאוגרפי. רוב יצרני מכשירי הטלפון הניידים, מכשירי הלוח והמחשבים, או יצרני מערכות ההפעלה שלהם, מאפשרים לשנות את ההגדרות שלהם ולכבות את האפשרות לחלוקת מידע ועדכון לגבי המיקום הגיאוגרפי.


9. הגבלת אחריות

א. כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד אטרף, מי מספקיו או מי מטעמו.
בפרט, אתה פוטר ומשחרר את אטרף ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי“), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את אטרף ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאטרף או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
היעדר אחריותו של אטרף ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותו של אטרף ו/או מי מטעמו יחול אף אם ניסה אטרף מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אטרף ו/או מי מטעמו.


10. שיפוי

א. הנך מתחייב לפצות ולשפות את אטרף ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לאטרף, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של אטרף, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לאטרף על פי כל דין.


11. שדרוג תוכנה

א. אטרף עשוי לבצע שדרוגים ועדכונים באתר האינטרנט או האפליקציה, אשר יעודכנו באופן אוטומטי במכשירך הנייד. הנך מאשר עדכון אוטומטי שכזה וכי ידוע לך שתנאי השימוש הנוכחיים חלים גם עליו.

12. אטרף אקסטרה
מנוי אטרף אקסטרה מאפשר לגולשים שימוש מורחב במערכות האתר, לצד יתרונות נוספים המפורטים בעמוד ״אטרף אקסטרה״. גולשים שאינם מנויים יכולים לרכוש את המנוי (״מנוי אקסטרה לחודש״) לתקופה קצובה של חודש שבסיומה המנוי יסתיים.  גולשים שמעוניינים להמשיך את תקופת המנוי אל מעבר לחודש הראשון יכולים לרכוש במהלך תקופה זו מנוי מתמשך (״מנוי אקסטרה מתמשך״) שאינו קצוב בזמן ובתשלום חודשי. את המנוי המתמשך ניתן להפסיק בכל עת בעמוד ״אטרף אקסטרה״ בו נרכש המנוי לראשונה, ולקבל זיכוי עבור תקופת מנוי מתמשך שלא נוצלה בהתאם לחוק. לפרטים בנושא זה ניתן לפנות לצוות האתר במייל support@atraf.co.il.

13. מנוי עסקי / פירסומי
מנוי עסקי (או ״מנוי פירסומי״) הוא אטרף המאפשר לבעליו לפרסם באצמעותו שירותים או מוצרים לגולשי האתר בעברית. מפרסמים שמעוניינים בכך יכולים לרכוש ״מנוי עסקי לחודש״ לתקופה קצובה של חודש שבסיומה המנוי יסתיים. מפרסמים שמעוניינים להמשיך את תקופת המנוי אל מעבר לחודש הראשון, יכולים לרכוש במהלך תקופה זו מנוי מתמשך (״מנוי עסקי מתמשך״) שאינו קצוב בזמן ובתשלום חודשי. את המנוי המתמשך ניתן להפסיק בכל עת בעמוד ״מנוי עסקי״ בו נרכש המנוי לראשונה, ולקבל זיכוי עבור תקופת מנוי מתמשך שלא נוצלה בהתאם לחוק.

אין לפרסם במסגרת מנוי עיסקי שירותים שפעילותם מנוגדת לחוק. הנהלת האתר רשאית לדרוש מנותני שירותים הוכחות להכשרה מקצועית רלוונטית, ולהפסיק פעילות של מפרסמים מסויימים לפי שיקול דעתה. לפרטים בנושא זה ניתן לפנות לצוות האתר במייל support@atraf.co.il


14. אטרף כרטיסים
אטרף מאפשר ללקוחותיו לרכוש כרטיסים לאירועים ומסיבות. רכישת הכרטיסים והשימוש בהם כפופים למדיניות מכירת הכרטיסים. לשאלות ומידע נוסף בנוגע למדיניות מכירת הכרטיסים ניתן לפנות ל: tickets@atraf.co.il.


15. תשלום
התשלום עבור שירותי אטרף ואטרף כרטיסים באמצעות האתר או האפליקציה יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. אטרף לא יכבד כל אמצעי תשלום אחר. התשלום יתבצע במועד ביצוע ההזמנה ולאחר מכן לא ניתן יהיה לשנות את אופן (חיוב אחד או קרדיט) ו/או אמצעי התשלום.


16. פניות ותלונות
א. מסיבות של פרטיות הגולשים הנהלת האתר אינה מבקרת הודעות פרטיות שנשלחות בין גולשים במסגרת האתר. עם זאת המערכת מאפשרת לחסום קבלת הודעות באתר מגולשים מסויימים (באמצעות "פרופילים חסומים"), ולהתלונן על גולשים שמפרים את תנאי השימוש באתר באמצעות הקישור "נפגעת מפרופיל זה?" המופיע בתחתית דפי הפרופילים באתר.
ב. במידה שתבקש להתלונן על משתמש אחר, אופי האתר ו/או במידה ותרצה לכתוב משוב כלשהו ו/או לשאול שאלה לגבי שירותי אטרף, תוכל לבצע זאת על ידי משלוח אימייל לכתובת: support@atraf.co.il.

17. שונות
א. אטרף שומר את הזכות להגביל שימושים באתר אשר ניתנים בחינם ולגבות עבורם תשלום בעתיד.
ב. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת.
ג. הנהלת האתר מבצעת מעת לעת מחיקות של פרופילים שאינם פעילים. ידוע לך כי אם הפרופיל שלך באתר לא יהיה פעיל במשך תקופה של 6 חודשים ומעלה, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק את הפרופיל על תכניו ולבטל את הגישה אליו.

18. שינויים בתקנון
אטרף רשאי לבצע שינויים בתקנון זה, כמו גם בכל אחד מההסכמים, התנאים, המחירים, התקנונים ההוראות וההנחיות שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים על ידי אטרף. זאת בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו של אטרף. השינוי ייכנס לתוקף בהתאם להוראה הקבועה בשינוי ביחס לתחילת תקפו ובהעדר הוראה כאמור - עם הפרסום באתר של השינוי או של ההוראה העדכנית (למשל, במקרה של שינוי בתקנון – על ידי עצם פרסום התקנון המעודכן באתר(.

תודה לך על תשומת הלב. אנחנו מעריכים את בחירתך להשתמש באטרף ומאחלים לך המשך גלישה נעימה.
צוות אטרף

website created by
CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לאטרף [2017]